Katalogy > Názvosloví > Lykáón

Lykáón

Lykáón, král arkádský v prvotních dobách. Podle pověstí byl Lykáón potomkem Pelasgovým, kterého stvořila bohyně Eurynomé. Lykáón byl velmi udatný muž; měl s různými ženami padesát synů. Jeho synové byli ještě horší než jejich otec. Jednou se chtěl Zeus přesvědčit o zkaženosti lidského pokolení; navšívil proto Lykáóna. Král poznal, že jeho host je božského původu. Nepocítil však uctivou bázeň a pokusil se Dia zavraždit. To se ovšem Lykáonovi nezdařilo. Neustal však v  dalších hanebnostech. Zabil člověka a pokrm z něho předložil Diovi. Zeus se nenechal oklamat a jeho trest byl úměrný vině Lykáónově: blesky zapálil královský palác a Lykáóna proměnil ve vlka. Lykáón přesvědčil Dia, že lidské pokolení je hodno zkázy. Zahubil proto lidstvo potopou.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2209krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/510-lykaon    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/nazvoslovi/510-lykaon)
Nahrávám...