Autoři

Ejnar Hertzsprung

Dánský chemický inženýr, který se narodil 8. října 1873 v Kodani. Studoval chemii na Vysoké škole technické v Kodani a astronomii se začal věnovat až v roce 1902. Zabýval se především spektrální fotometrií hvězd a otevřenými hvězdokupami. Sestavil tabulky závislosti spektrální třídy hvězd na jejich absolutní hvězdné velikosti a zjistil, že mezi těmito dvěma charakteristikami existuje určitá souvislost. Objevil dvě skupiny hvězd - trpaslíky hlavní posloupnosti a obry.
Během své cesty do USA v roce 1910 se potkal s Russellem, který došel ke stejným závěrům jako Hertzsprung. Jejich společná práce byla poprvé graficky znázorněna v roce 1913 (přednáška), a pojmenována Hertzsprungův – Russellův diagram.
V roce 1913 se Hertzsprungovi podařilo zjistit vzdálenost k Malému Magellanovu mračnu, což je označováno za prvenství ve zjišťování vzdáleností k objektům mimo naší Galaxii. Použil k tomu proměnné hvězdy Cefeidy. V letech 1919 – 1945 pracoval v Leidenské hvězdárně a v roce 1935 se stal jejím ředitelem.
Ve svém životě pozoroval vývoj otevřených hvězdokup a proměnných hvězd. Hertzsprung byl aktivním badatelem i ve věku, kdy mu bylo přes 90 let. Zemřel 21. října 1967 v Roskilde v Dánsku.

Ejnar Hertzsprung Ejnar Hertzsprung
Ejnar Hertzsprung

Henry Norris Russell

Americký astronom, který se narodil 25. října 1877.
V roce 1913 zakreslil diagram závislosti absolutních hvězdných velikostí na spektrální třídě hvězd, ze kterého vyplynulo oddělené postavení hvězd hlavní posloupnosti a obrů. Nezávisle na něm několik let předtím Hertzsprung rozděloval do skupin v tabulce hvězdy na hvězdy hlavní posloupnosti a obry. Tento diagram je počátkem rozvoje moderní teorie vývoje hvězd, i když ho Russell zpočátku mylně interpretoval a považoval ho za důkaz toho, že se hvězdy vyvíjejí podél hlavní posloupnosti.
Z rozboru ekvivalentních šířek spektrálních čar na Slunci, roku 1929 zjistil jeho chemické složení. Tuto metodu rozšířil na řadu jiných hvězd.
Zemřel 18. února 1957 v Princetonu.

Henry Norris Russell Henry Norris Russell
Henry Norris Russell
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 11376krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/diagram/19-autori    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/diagram/19-autori)
Nahrávám...