No hair teorém

„No hair“ teorém („černá díra nemá vlasy“) poprvé zformulovali Brandon Carter, Werner Israel, Ivor Robinson a Stephen Hawking a název vymyslel (opět) John Wheeler. Tato teorie postuluje, že si všechny černé díry při svém vzniku ponechávají informaci pouze o své hmotnosti, momentu hybnosti a elektrickém náboji. Všechny ostatní vlastnosti hmoty mizí průchodem horizontu událostí černé díry.

Platí:

  03_rovnice_01.gif (15.1)
  03_rovnice_02.gif (15.2)
  03_rovnice_03.gif (15.3)

M značí hmotnost černé díry, J je moment hybnosti a Q elektrický náboj černé díry.

Na základě J a Q (žádná černá díra nemá nulovou hmotnost) pak dělíme černé díry následovně:

Název Charakteristika Poznámka
     
Schwarzschildovy černé díry 03_sch.gif nejjednodušší model – předpokládá zhroucení dokonale symetricky kulové hvězdy
     
Kerrovy černé díry 03_kerr.gif výsledek kolapsu rotujících nenabitých těles
     
Reisnerovy-Nordstromovy černé díry 03_reno.gif mají nulový moment hybnosti a nenulový elektrický náboj – přírodě se s největší pravděpodobností nevyskytují
     
Kerrovy-Newmanovy černé díry 03_kene.gif obecné řešení černých děr – popisuje většinu v přírodě vzniklých černých děr
     
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 9656krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/dira/33-no-hair-teorem    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/dira/33-no-hair-teorem)
Nahrávám...