Závěrečná stádia > Černé díry > Seznam použitých zdrojů

Seznam použitých zdrojů

Seznam zdrojů použitých v sekci „Závěrečná stádia“:

MONOGRAFIE

 • CAMEZIND, M. Compact Objects in Astrophysics: White Dwarfs, Neutron Stars and Black Holes. 2007. ISBN 0941-7834
 • FEYNMAN, P.R.; LEIGHTON B.R.; SANDS, M. Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady, 1. díl. 1. vyd. 2000. ISBN 80-7200-405-0
 • GLENDENNING, K.N. Compact Stars – Nuclear Physics, Particle Physics and General Relativity. 1997. ISBN 0-387-94783-3
 • THORNE, S. Kip. Černé díry a zborcený čas. 2004. ISBN 80-204-0917-3

ONLINE ZDROJE

 • Aldebaran [online]. Astrofyzika. last modif. 2008. [cit. 2008-04-03]. Dostupný z WWW: www.aldebaran.cz
 • Astro Nukl Fyzika [online]. Černé díry. last modif. 2000. [cit. 2008-04-03]. Dostupný z WWW: astronuklfyzika.cz
 • HKU: Department of Physics [online]. Nature of the Universe – Black Holes. last modif. 2007. [cit. 2008-04-03]. Dostupný z WWW: www.physics.hku.hk
 • Cambridge relativity: Black Holes [online]. Black Holes and Critical Phenomena. last modif. 1996. [cit. 2008-04-03]. Dostupný z WWW: www.damtp.cam.ac.uk
 • Cornell University: Department of Astronomy [online]. Degeneracy Pressure. last modif. 16 October 2007. [cit. 2008-01-03]. Dostupný z WWW: www.astro.cornell.edu
 • McGill Pulsar Group [online]. SGR/AXP Online Katalog. last modif. 15 March 2007 [cit. 2008-01-01]. Dostupný z WWW: www.physics.mcgill.ca
 • NASA [online]. Magnetar discovery solves 19-year-old mystery. last modif. 20 May 1998 [cit. 2007-12-30]. Dostupný z WWW: science.msfc.nasa.gov
 • NASA [online]. Neutron Stars, Turbiny Into Rare Ultra-Magnetic Object, Reveals Family Tree. last modif. 6 January 2004 [cit. 2007-12-31]. Dostupný z WWW: www.nasa.gov
 • NRAO [online]. Pulsar Properties. last modif. 2007. [cit. 2007-10-12]. Dostupný z WWW: www.cv.nrao.edu
 • NSF [online]. VLA Probes Secrets of Mysterious Magnetar. last modif 13 October 2005 [cit. 2008-01-01]. Dostupný z WWW: www.nsf.gov
 • Nrumiano [online]. Black Hole Thermodynamics. last modif. 2008. [cit. 2008-04-03]. Dostupný z WWW: nrumiano.free.fr
 • Space.com [online]. All About Black Holes. last modif. 2007. [cit. 2008-04-03]. Dostupný z WWW: www.space.com
 • Space.com [online]. The New History of Black Holes: 'Co-evolution' Dramatically Alters Dark Reputation. last modif. 2007. [cit. 2008-04-03]. Dostupný z WWW: www.space.com
 • Texas University [online]. Magnetars, Soft Gamma Repeaters & Very Strong Magnetic Fields. last modif. March 2003. [cit. 2008-01-03]. Dostupný z WWW: solomon.as.utexas.edu
 • The Celestial Motherload [online]. Pulsars J0737-3039. last modif. February 2008. [cit. 2008-03-03]. Dostupný z WWW: www.celestiamotherlode.net
 • The University of Arizona [online]. Stellar Evolution – The End of a Star's Life. last modif. 1999. [cit. 2008-04-03]. Dostupný z WWW: ircamera.as.arizona.edu
 • University of Illinois [online]. Anatomy of a Black Hole. last modif. 1995. [cit. 2008-04-03]. Dostupný z WWW: archive.ncsa.uiuc.edu
 • Ústav jaderné fyziky AVČR [online]. Vakuum ve skutečnosti prázdnota není. last modif. February 2004. [cit. 2008-04-03]. Dostupný z WWW: hp.ujf.cas.cz
 • Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. Hawking radiation. April 2008. [cit. 2008-04-03]. Dostupný z WWW: en.wikipedia.org
 • Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. Relativistic jet. last modif. April 2008. [cit. 2008-04-03]. Dostupný z WWW: en.wikipedia.org
 • Yale University [online]. Evidence for Ultra-Energetic Particles in Jet from Black Hole. last modif. June 2006. [cit. 2008-04-03]. Dostupný z WWW: www.yale.edu

PERIODIKA

 • BLAES, Omer. Vesmír plný disků. Scientific American české vydání, leden 2005, roč. 4, s. 21–27.
 • Kouveliotou, C. – Duncan, C., R. – Thompson, C. Magnetary. Scientific American české vydání, leden 2004, roč. 3, s. 26–33.

ELEKTRONICKÉ ZDROJE

 • NATURE. Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics – White dwarfs. Bristol: Nature Publishing Group, 2001.
 • NATURE. Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics – Pulsars. Bristol: Nature Publishing Group, 2001.
 • NATURE. Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics – Neutron Stars. Bristol: Nature Publishing Group, 2001.
 • NATURE. Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics – Stellar Evolution. Bristol: Nature Publishing Group, 2001.

OSTATNÍ

 • VÍCHOVÁ, Miroslava. Vlastnosti akrečních disků v okolí černých děr. Olomouc, 2007. 100 s. Diplomová práce na Přírodovědné fakultě Univerzitě Palackého na katedře experimentální fyziky. Vedoucí diplomové práce Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
 • GAVRIIL, F.P. Magnetar-like X-ray Bursts from Anomalous X-ray Pulsars. Montreal, 2006. 238 s. Doktorská práce na Department of Physics na McGill University.
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 9615krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/dira/38-seznam-pouzitych-zdroju    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/dira/38-seznam-pouzitych-zdroju)
Nahrávám...