Záření

Přenos energie zářením by byl stoprocentně účinný jen v prázdném prostoru. V nitru hvězd je však vysoká hustota látky, a proto vyzářený foton nesoucí energii je v krátkém čase pohlcen (nejčastěji protonem). Odpor hvězdy proti záření se nazývá opacita  . Jednotkou opacity je m2.kg-1. Číselně je hodnota opacity rovna obsahu plochy, která by byla zastíněna, kdyby se mezi pozorovatele a zdroj záření vsunula látka o hmotnosti 1 kg rozptýlená v krychli o objemu 1 m3.

Opacita je způsobena: - excitací elektronů (jen do 106 K)
- fotoionizací atomu (jen do TKrit)
- zvýšením energie volného elektronu
- Comptonovým rozptylem
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 5960krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/sireni/723-zareni    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/sireni/723-zareni)
Nahrávám...