Charakteristiky > HR diagram > Animace Hertzsprungův-Russellův diagram

Animace Hertzsprungův-Russellův diagram

HR diagram by se dal přirovnat k "rodinnému portrétu" hvězd. Vývoj hvězd si také můžeme představit jako lidský život. Protohvězda (utvářející se hvězda) je podobná těhotenství - hvězda se vyvíjí, získává na hmotnosti, ale ve skutečnosti se ještě "nenarodila". V okamžiku kdy se v nitru hvězdy zažehne termonukleární reakce, hvězda je zrozená. Většinu svého života hvězda prožije ve fázi na hlavní posloupnosti a potom jak dochází k dohoření veškerého vodíku, exploduje, sníží svoji teplotu a postupně úplně vyhasne.

HR diagram obsahuje hvězdy na jejich všech vývojových fázích v průběhu jejich života. Můžeme to přirovnat k rodinnému fotu - budou tam nová nemluvňata, teenageři, rodiče a prarodiče. Můžeme o tomto diagramu mluvit jako o zachycení hvězd po celou dobu jejich života. Dnes se může jednat o hvězdu hlavní posloupnosti (dospělá), ale jakmile zestárne o stovky milionů let, dojde k destabilizaci. Další fází může být přesně stejná hvězda mimo hlavní posloupnost jako červený obr (fáze prarodičů).

Následující animovaný HR diagram může posloužit k lepšímu pochopení procesu, k jakým změnám dochází v průběhu života hvězd. Na této animaci bude docházet k pohybu hvězdy po diagramu. Nenechte se ale zmást! Hvězda nikam cestovat nebude, bude celou dobu na svém místě, pohyb pouze znázorňuje jak se mění zářivý výkon a povrchová teplota během jednotlivých vývojových stupňů. Mějte na paměti, že se jedná o diagram a ne map!

Upozornění: Hvězdy v průběhu svého života nekličkují po vesmíru.
Tato animace pouze ukazuje změny v zářivosti a povrchové teplotě
během jednotlivých stádií vývoje hvězd.

K Pokračování dojde po kliknutí na tlačítko "I Understand" (Rozumím).

Na vodorovné ose je vynesena povrchová teplota v Kelvinech a na svislé ose zářivý výkon v jednotkách Slunce.
Pod grafem je zelenou barvou zobrazena časová osa.
Na základním obrázku je nápis Nebula - mlhovina.


1. krok - Protostar - protohvězda
2. krok - Main Sequence Star - hvězda hlavní posloupnosti
3. krok - Red Giant - červený obr
4. krok - Variable Stage - nestálé období
5. krok - Planetary Nebyla - planetární mlhovina
6. krok - White Dwarf - bílý trpaslík
7. krok - Black Dwarf - černý trpaslík
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 10953krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/diagram/24-animace-hertzsprunguv-russelluv-diagram    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/diagram/24-animace-hertzsprunguv-russelluv-diagram)
Nahrávám...