Hydra

Hydra, přesněji lernská hydra, zplozenec Týfónův a Echidnin, nestvůra žijící v bažině lernské u Argu. Hubila celý kraj. Tato hrozná saň měla devět hlav, z nichž jen jedna byla nesmrtelná. Druhým úkolem hrdiny Héraklea, uloženým od krále Eurysthea, bylo zabití této příšery. Héraklés si vzal na svůj vůz Ioláa, syna Ífiklova. Vyhnal saň z  úkrytu a začal jí srážet hlavy. Nic to však nepomáhalo, neboť za každou kyjem sraženou hlavu jí narostly dvě nové. Ioláos Hérakleovi pomohl; zapálil les a žhavými kmeny upaloval krky po sražených hlavách. Když se Hérakleovi podařilo srazit i nesmrtelnou hlavu, přivalil na ni nesmírný balvan. Ve žluči této hydry si pak Héraklés namočil své šípy.

Staří Číňané věřili, že Hydra přináší neštěstí těm, kdož se octnou v jejím vlivu. Když se například v rodině nenarodil chlapec, což bylo jedno z největších neštěstí, které mohlo čínskou rodinu potkat, bylo to jen vinou Hydry.Sedmihlavá hydra Souhvězdí Hydra
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 10001krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/436-hydra    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/nazvoslovi/436-hydra)
Nahrávám...