Proton-protonový cyklus PPI

Proton–protonový cyklus I probíhá při teplotách okolo 107 a hustotě 100 g cm-3. Celý cyklus se skládá ze tří fází a vypadá takto.

Reakce

a) Při první reakci dochází k srážce dvou protonů . Vzniká deuteron , pozitron a neutrino .
1
b) Při druhé reakci do vzniklého deuteronu naráží proton. Vzniká jádro hélia a foton gama záření .
2
c) Poslední reakcí je srážka dvou jader hélia , které vytvářejí a dva protony .
3
Získanou energii spočteme pomocí Einsteinova vztahu . Za hmotnost dosadíme rozdíl hmotností prvků a částic do reakcí vstupujících a vystupujících. Malé c je rychlost světla. Získaná energie potom činí 24,7 MeV.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 11543krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/slunce/735-proton-protonovy-cyklus-ppi    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/slunce/735-proton-protonovy-cyklus-ppi)
Nahrávám...