CNO proces

Obsah uhlíku a kyslíku ve Slunci umožňuje další typ reakce, tzv. CNO proces či CNO cyklus. Je to proces uzavřený. Do reakce vstupuje vodík a vystupuje helium . Uhlík C, dusík N a kyslík O jsou pouze moderátory reakce.

Schéma CNO cyklu
Schema CNO cyklu

a) CNO cyklus startuje srážkou jádra vodíku s jádrem uhlíku , vzniká jádro dusíku a foton gama záření .

b) Druhá reakce spočívá v samovolném rozpadu nestabilního dusíku na jádro uhlíku , pozitron a neutrino .

c) Při třetí reakci dochází k nárazu jádra vodíku do jádra uhlíku , který se přemění na dusík a foton gama záření .

d) Ve čtvrté reakci vzniká nestabilní kyslík a foton gama záření nárazem jádra vodíku do jádra dusíku .

e) Nestabilní jádro kyslíku se samovolně rozpadá na dusík , pozitron a neutrino .

f) Závěrečnou reakcí se dusík sráží s jádrem vodíku . Vzniká uhlík a jádro hélia a cyklus se uzavírá.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 10855krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/slunce/737-cno-proces    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/slunce/737-cno-proces)
Nahrávám...