e – proces

Při teplotách okolo 109 K je v jádře hvězdy vysoce stlačená plazma, složená z nuklidů a volných elektronů. Vysoká energie fotonů způsobuje vytrhávání nukleonů z atomových jader. Vlivem vzájemných prudkých srážek dochází k redistribuci velkých fragmentů jader. Brzy vznikne rovnováha mezi volnými nukleony, nuklidy i zářením.
E – procesem (e = equilibrium = rovnováha) vznikají nejvíce stabilní prvky mezi Ti a Cu. Nejvíce vzniká Fe. S e – procesem skončí veškeré exotermické reakce a tlak záření náhle ustane.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 5909krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/zareni/832-e-proces    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/zareni/832-e-proces)
Nahrávám...