Charakteristiky > Zdroje záření hvězd > Proton – protonový cyklus I

Proton – protonový cyklus I

PP1

Probíhá při teplotách okolo 107 K a hustotě 100 g.cm-3.
a) První reakcí proton – protonového cyklu je vznik deuteronu kombinací dvou protonů za emise pozitronu a neutrina.
a)
b) Deuteron se spojí s protonem a vzniká jádro  a foton (gama záření).
b)
c) Posledním krokem je reakce dvou jader  , které vytvářejí  a dva protony
c)
Získanou energii vypočítáme pomocí rovnice  . Za m dosadíme rozdíl mezi hmotností prvků do reakcí vstupujících a z reakce vystupujících. Malé c je rychlost světla. Získáme tak energii 24,7 MeV.

Java applet simulující proton – protonový cyklus I

Odkaz na Java applet
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 10486krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/zareni/824-proton-protonovy-cyklus-i    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/zareni/824-proton-protonovy-cyklus-i)
Nahrávám...