Katalogy > Názvosloví > Achilleus

Achilleus

Achilleus, syn ftíjského krále Pélea a mořské bohyně Thetidy. Byl největším hrdinou, který bojoval na řecké straně před Trójou. Ihned po narození ho jeho matka ponořila do vod Stygu, aby byl nezranitelným; zranitelnou měl jen patu, za kterou ho matka držela. Achillea vychovával moudrý Kentaur Cheirón. Thetis věděla, že její syn padne v trójské válce, jestliže se jí zúčastní. Pokusila se proto o jeho záchranu; ukryla ho mezi dcerami skytského krále Lykoméda; jedna z královských dcer porodila Achilleovi syna Pyrrha, později nazývaného Neoptolemos. Slavný věštec Kalchás prozradil, kde se Achilleus zdržuje. Chytrý Odysseus Achillea přelstil. K darům pro královské dcery přidal meč. Pak předstíral nepřátelský útok. Ve vzniklém zmatku se Achilleus uchopil meče a spěchal do boje. Pak již se nemohl skrývat a odplul se svými Myrmidony na padesáti lodích před Tróju. Jeho hrdinné činy v trójské válce líčí podrobně Homéros ve své Íliadě. Řekové vítězili, pokud se Achilleus zúčastnil bojů; když ho však král Agamemnón urazil a rek se již dalších bojů nezúčasnil, poněvadž musil králi vydat svou překrásnou otrokyni Bríseovnu, nastal ve válce prudký zvrat. Největší trójský hrdina Hektór vedl svá vojska od vítězství k vítězství. Nejlepší přítel Achilleův, Patroklos, si proto vyprosil, aby směl zaútočit na Trójany v Achilleově zbroji. Patroklos nejprve vítězil, neboť se Trójané domnívali, že se Achilleus vrátil do bojiště; Patroklos se však nezastavil, jak mu Achilleus přikázal, a Hektór ho s pomocí boha Apollóna zabil. Achilleovo hoře bylo nezměrné; jeho matka mu opatřila novou zbroj, kterou zhotovil sám bůh Héfaistos, a Achilleus pak pomstil smrt svého nejmilovanějšího přítele: zabil Hektora. Pohřbil slavně Patrokla, tušil však, že se blíží jeho vlastní smrt. Homéros vypráví, že umírající Hektór mu předpověděl, že ho zabije Paris s pomocí boha Apollóna. Pozdější pověsti vyprávějí, že Apollón řídil šíp vystřelený Paridem tak, aby zasáhl zranitelnou Achilleovu patu. Smrt největšího hrdiny vyvolala mezi Řeky všeobecný nářek a smutek. Řekové pohřbili hrdinu do hrobu, který sám zvolil na mořském břehu pro svého přítele Patrokla i pro sebe. Celé Řecko uctívalo Achillea jako héróa a stavělo k jeho poctě chrámy.Achilleus
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 5906krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/307-achilleus    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/nazvoslovi/307-achilleus)
Nahrávám...