Paris

Paris, syn trójského krále Priama a královny Hekaby. Před narozením syna měla královna sen, že porodila hořící pochodeň, od níž vzplálo celé město. Věštci vyložili sen tak, že narozené dítě způsobí zkázu Tróje. Proto Priamos rozkázal, aby sluhové syna buď utratili, nebo pohodili. Služebník, který Parida odložil v pustině, našel ho po pěti dnech živého; chlapce kojila medvědice. Proto se slitoval nad nemluvnětem a vychoval ho. Ve společnosti pastýřů, kteří ho nazývali Alexandrem, proslul Paris jako zdatný bojovník. Byl to překrásný muž. Když se pak bohyně Héra, Pallas Athéna a Afrodíté dohadovaly, která z nich je nejkrásnější, neboť ta měla získat zlaté jablko, vržené bohyní sváru Eridou na svatbě krále Pélea mezi svatebčany, poslal je Zeus k Paridovi. Bohyně dovolily, aby Paris shlédl celou jejich krásu; přitom nešetřily nejlákavějšími sliby, aby ho získaly. Paris nedbal na slib Héřin, že ho učiní králem celé Asie, ani slibu bohyně Pallas Athény, že bude nepřemožitelným hrdinou. Afrodíté poznala, že Paris nade vše miluje krásné ženy, a proto mu slíbila nejkrásnější ženu světa. Paris jí pak přiřkl vítězství. Zapomněl, že je ženat s nymfou Oinónou, dcerou říčního boha Kebréna. Podle rady bohyně se dal poznat v Tróji svému otci, když zvítězil nad všemi protivníky v  zápase. Předložil též šaty, v nichž byl pohozen. Otec ho poslal jako vyslance do Sparty, aby urovnal staré spory. Král Meneláos musel odcestovat a v jeho nepřítomnosti získal Paris lásku jeho manželky Heleny, nejkrásnější ženy světa. Unesl ji do Tróje, kde byla Helena uctívána pro svou zářící krásu. Vypukla válka, která po deseti letech skončila zkázou slavné Tróje. Paris nebyl vynikajícím hrdinou, přece však podle věštby on zabil nejstatečnějšího řeckého hrdinu Achillea. Sám zahynul šípem Filoktétovým, který zdědil po Hérakleovi šípy napuštěné jedem lernské hydry. Marně prosil o uzdravení svou zavrženou milenku Oinónu. Pověst vypráví, že Oinóné však ihned litovala své tvrdosti a vzala si sama život. Ani synové Paridovi, porozeni Helenou, svého otce dlouho nepřežili. Zemřeli při zřícení místnosti nedlouho po smrti svého otce.Paris
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4163krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/573-paris    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/nazvoslovi/573-paris)
Nahrávám...