Priamos

Priamos, poslední král trójský, syn krále Láomedonta a víly Strymy, dcery říčního boha Skamandra. Priamos se svou sestrou Hésionou byli zajati při dobývání a pustošení Tróje hrdinou Héraklem; ostatní sourozenci královi zahynuli. Hésioné vykoupila Priama ze zajetí; Priamos se stal trójským králem, když vítězové odtáhli z dobytého města. První ženou královou byla Arisbé. Druhá manželka Priama Hekabé mu porodila devatenáct synů a čtyři dcery. Nejproslulejšími z  dětí Priamových byli: Hektór, Paris, Kassandra, Kreúsa a Helenos. Podle bájí král Priamos měl ještě další potomky s jinými ženami, takže prý počet jeho synů dosáhl padesáti. Priamos se nedovedl rozhodnout a odříci se syna Parida, který unesl spartskou královnu Helenu Ve válce, která proto vypukla a trvala deset let, byla Trója zničena, královský rod vyl vyhuben a sám Priamos našel svou smrt v posledním boji. Nejprve chtěl padnout jako hrdina ve válečném poli, avšak na prosby své manželky Hekaby hledal útočiště u  Diova oltáře. Do svatyně vnikl syn hrdiny Achillea, Neoptolemos, který před očima krále zabil jednoho z jeho synů. Rozlícený Priamos vystřelil na Neoptolema šíp; Neoptolemos se vrhl na krále a srazil ho ranou meče. Priamova mrtvola bez hlavy se stala pak kořistí psů. Jinak si Řekové Priama vážili, i když byl jejich protivníkem. Sám hrdina Achilleus vydal Priamovi mrtvolu největšího trójského hrdiny, králova syna Hektora, kterého zabil, aby otec mohl syna důstojně pohřbít. Astyanax.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4598krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/600-priamos    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/nazvoslovi/600-priamos)
Nahrávám...