Gáia

Gáia, též Gé, matka Země, dcera Chaosu, z něhož všechno vzniklo, manželka Úranova. Zrodila mu Hekatoncheiry, „storuké obry”, Briarea, Kotta a Gya. Jejich potomky byli Kyklópové. Dále zrodila Gáia Úranovi Títány: Ókeana, Koia, Hyperióna, Kria, Íapeta a Krona. Dcerami Gáie a Úrana byly i Títánky: Téthys, Rheia, Themis, Mnémosyné, Foibé, Dioné a Theia. Úranos své děti spoutal a svrhl je do Tartaru. Gáia přemluvila Títány, aby se otci pomstili. Čin vykonal nejmladší Títán Kronos, jenž Úrana zmrzačil srpem. Gáia přijala Úranovu krev a z ní se zrodily Erínyje, Tísifoné, Áléktó a Megaira; dále nymfy Meliaia, a čtyřiadvacet Gigantů. Gáia přispěla k rozpoutání gigantomachie, války Gigantů proti olympským bohům. Porodila potomky i bohu Pontovi: byli to Néreus, Forkys, Thaumás, Eurybia a Telchínové. S bohem Poseidónem zplodila Charybdu a draka Pýthóna. U Gáie se cenila znalost věštění, kterou později převzala její dcera Themis a naposled bůh Apollón. Gáiu uctívali staří jako bohyni života, ale stejně i jako bohyni podsvětí, bohyni smrti, vždy všichni tvorové z ní zrození v ní opět končili. Ctěna byla zvláště v Athénách, kde měla chrám i oltář na Akropoli, ale i v jiných městech a krajích.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 5606krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/399-gaia    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/nazvoslovi/399-gaia)
Nahrávám...