Katalogy > Názvosloví > Poseidón

Poseidón

Poseidón, vládce moře, syn Títána Krona, jeho matkou byla Rheia. I on byl osvobozen Diem, jako ostatní děti Kronovy, z útrob svého otce, kde žil, a ihned se spojil s Diem v boji o moc a svržení Krona z trůnu vládce bohů. Osvobození Kyklópové mu darovali zlatý trojzubec, z něhož se stal odznak moci Poseidónovy; jím dovedl rozbouřit nejstrašnější bouře i stejně je utišit, drtil jím skály a zabíjel ty, kteří se mu protivili. Los rozhodl při dělení moci a říší, že Poseidón se stane vládcem moře. Neopomněl nikdy zdůraznit, že je rovný svému mladšímu bratru Diovi, a neuznával proto, že by mu byl Zeus nadřazen. Poseidón měl svárlivou povahu a jeho nectností byla i umíněnost. Vystavěl si nádherný palác pod mořskou hladinou u  Aig. Byl velkým milovníkem koní, stvořil vodní božstva v podobě koňské. Sám se vychloubal, že vynašel uzdu. Podle jiného podání však uzdu vynalezla bohyně Pallas Athéna. Poseidón však zavedl koňské dostihy. Bral někdy na sebe podobu hřebce, a tak zplodil s bohyní Démétrou divokého hřebce Aríona. S  Medúsou zplodil okřídleného hřebce Pégasa. Ve svém podmořském sídle měl velké stáje v nich bílé spřežení hřebců s měděnými kopyty a zlatými hřívami. S nimi pak se projížděl ve svém zlatém voze po hřebenech mořských vln, doprovázen početnou družinou bytostí obývajících moře i mořských příšer. Byl pánem všech mořských bohů i všech obyvatel moře. Mořské obludy mu věrně sloužily; jimi též trestal ty, kteří se proti němu provinili. Jedna obluda měla zahubit Hésionu, dceru trójského krále Láomedonta, a druhá pak Andromedu, dceru krále Kéfea. Sám pak pronásledoval hrdinného Odyssea a po léta mu zabraňoval, aby se vrátil do své otčiny. Odysseovi musil pomoci sám Zeus. Svým trojzubcem pak Poseidón zabil krále Erechthea. Ve své nezkrotnosti měl časté spory s ostatními bohy; především o panství nad suchou zemí, po níž vždy toužil. Ve svých sporech však nebyl úspěšný. S  bohyní Pallas Athénou se svářil o vládu nad Attikou, ale soud bohů rozhodl ve prospěch bohyně. Ani ve sporu o Troizénu, přímořské město na argolském poloostrově na Peloponnésu, nezvítězil úplně, neboť Zeus rozhodl, aby městu vládl společně s  Athénou. Ta ovšem byla též nespokojená. Poseidón požadoval na Diovi i panství nad Aigínou, s bohem Slunce Héliem zápasil o Korinthos, s bohyní Hérou o Argos, s bohem vína Dionýsem o Naxos a s  Apollónem o Delfy. V žádném případě však nezvítězil a dávalo mu to podnět k novým mstám vůči soudcům, kteří rozhodli v jeho neprospěch. Poseidón byl velkým milovníkem žen. Nejprve se ucházel o ruku Néreidky Thetidy, avšak upustil od svého snažení, poněvadž podle Themidiny věštby měla Thetis porodit syna, který překoná svého otce. Zvolil si pak za manželku Amfitrítu, dceru mořského boha Nérea a jeho ženy Dóridy. Porodila mu syna Trítóna a dcery Rhodu a Benthesikýnu. Poseidón ji učinil svou spoluvládkyní, avšak jinak jí zavdával mnoho příčin ke stížnostem. Byl téměř stejný jako Zeus. Navazoval známosti stejně tak s bohyněmi a nymfami jako se smrtelnými ženami. Z mnohých jeho dětí takto zrozených byly nejznámější Polyfémos, Próteus, Órión, Agenór, Antaios, Búsíris a jiní; Poseidón bývá pokládán i za otce hrdiny Thesea. Poseidón byl původně pánem všech řek, pramenů a sladkovodních toků. Jako bůh moře byl uctíván mořeplavci, kteří mu přinášeli oběti, aby se uchovali před jeho hněvem. K jeho poctě byly pořádány isthmické hry. Jemu zasvěcenými zvířaty byli kůň, býk a delfín. Ze stromů pak borovice.Poseidón
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 8320krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/598-poseidon    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/nazvoslovi/598-poseidon)
Nahrávám...