Dóris

Dóris, manželka boha Nérea, dcera Ókeanova a Téthydina. Byla matkou četných dcer, nazvaných Néreidkami, z nichž nejproslulejší byly Amfitríté, manželka vládce moře Poseidóna, Thetis, manželka Péleova a matka hrdiny Achillea, Galateia, kterou miloval Ákis, usmrcený Kyklópem Polyfémem.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3602krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/367-doris    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/nazvoslovi/367-doris)
Nahrávám...