Seskupení > Dvojhvězdy > Dvojhvězdy

Dvojhvězdy

Valná většina hvězd ve slunečním okolí je vázána ve dvojhvězdách a vícenásobných hvězdných systémech. Tato vazba je gravitační, hvězdy ve dvojicích krouží po elipsách, v jejichž společném ohnisku je těžiště soustavy. Pokud jsou trojhvězdy, čtyřhvězdy a vyšší hvězdné soustavy dlouhodobě stabilní, lze je z dynamického hlediska vždy chápat jako podvojné soustavy. Například stabilní trojhvězda sestává z těsné dvojhvězdy, která obíhá kolem společného těžiště s třetí složkou, která je několikrát dál. Dvojhvězda a třetí složka tak tvoří podvojný systém. U čtyřhvězd jsou možné dvě stabilní varianty:
(((1+1)+1)+1) nebo ((1+1)+(1+1)). Základem jsou tedy vždy dvojhvězdy, a proto se v dalším výkladu omezíme jen na fyziku dvojhvězd, z níž ovšem fyzika vícenásobných hvězdných soustav vyplývá. Dvojhvězdy podle způsobu objevu dělíme do čtyř typů (ty se mohou v konkrétních případech prolínat):

  • vizuální – byly objeveny opticky, nejčastěji pomocí dalekohledu (hlavní překážkou při rozštípnutí obrazu hvězdy na dvě složky je omezená rozlišovací schopnost použitého přístroje);
  • astrometrické – ty byly odhaleny na základě nerovnoměrností ve vlastním pohybu jasnější ze složek;
  • spektroskopické – byly nalezeny podle periodických změn polohy spektrálních čar, k nimž dochází při oběhu složek v důsledku Dopplerova efektu;
  • zákrytové – nalezeny podle světelných změn soustavy, jejíž složky se při orbitálním pohybu vzájemně zakrývají.
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 28697krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/dvojhvezdy/39-dvojhvezdy    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/dvojhvezdy/39-dvojhvezdy)
Nahrávám...