Katalogy > Názvosloví > Athamás

Athamás

Athamás, král orchomenský, byl ženat s Nefelou, která mu porodila syna Frixa a dceru Hellu. Athamás však vzplál láskou ke smrtelné ženě Íně a zavrhl Nefelu. Ta se vrátila na nebesa a stihla jeho zemi klatbou zhoubného sucha. Král vypravil posly do věštírny pátrat po příčině zla. Ínó je však podplatila, aby králi zatajili skutečnost a řekli mu, že musí obětovat obě své děti Nefeliny, aby neštěstí bylo od země odvráceno. Nefelé však poslala pro své děti zlatého berana; Frixos se zachránil, avšak Hellé spadla z berana do moře a utonula; na její památku bylo místo pojmenováno Helléspontos (Moře Hellino). Frixos obětoval zlatého berana bohu Areovi a jeho rouno daroval kolšskému králi Aiétovi. Athamás měl s Ínou syny Laercha a Melikera. Bohyně Héra ze žárlivosti stihla Athamanta šílenstvím za to, že Ínó vychovala syna své zemřelé sestry Semely, boha Dionýsa, jehož otcem byl Héřin manžel Zeus. Athamás pak zabil svého syna Learcha a Ínó s Melikertem se vrhli před jeho pronásledováním do moře. Ínó se stala mořskou bohyní Leukotheou a Melikertés bohem plavců Palaimónem. Athamás dlouho bloudil, až se usadil v zemi nazvané po něm a jeho manželkou se stala Themistó, dcera krále Lapithů Hypsea. Ta mu porodila čtyři syny.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3798krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/335-athamas    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/nazvoslovi/335-athamas)
Nahrávám...