Árés

Árés, v bájesloví syn Diův a Héřin. Árés byl bohem lítého boje; jeho družkami byly bohyně vražedné války Enýó a bohyně sváru Eris. V Áreově družině byli i  Deimos, Děs, a Fobos, Hrůza, které Áreovi porodila bohyně Afrodíté. Téměř všichni bohové Área nenáviděli, dokonce i jeho otec, vševládný Zeus; výjimkou byla bohyně Afrodíté, která s Áreem podváděla svého manžela Héfaista, a vládce podsvětí Hádés, ke kterému přicházely duše padlých bojovníků. Árés sídlil v Thrákii, v drsné zemi, která odpovídala jeho svárlivé povaze. Často se střetával s bohyní Pallas Athénou, která vražedným válkám nepřála. V trójské válce podporoval Árés Trójany, kdežto Pallas Athéna stranila Řekům. Pomáhala hrdinnému Diomédovi, když zranil Área. V příštím střetnutí pak Athéna sama srazila Área k zemi. Árés neměl štěstí ani ve svých střetnutích s největším hrdinou Hérakleem; v žádném ze dvou utkání nezvítězil. Synové Alóeovi, Efialtés a Ótos, zajali Área a věznili ho po třináct měsíců. Nakonec musil Área osvobodit bůh Hermés. Umělec Héfaistos přistihl svou ženu Afrodítu při nevěře s Áreem, oba nevěrníky chytil do jemné kovové sítě a vydal je posměchu bohů. Afrodíté porodila Áreovi Deima, Foba, Harmonii, pozdější zakladatele Théb, krále Kadma, okřídleného Eróta a Anteróta. Árés nikdy nedbal řádu a zákona, ba přímo jimi opovrhoval. Nezastavil se ani před vraždou. Zabil Bellerofóntova syna Ísandra a dokonce i Poseidónova syna Hellirhothia. Zeus soudil Área v Athénách na pahorku Areopagu, ale Árés byl osvobozen pro nedostatek svědectví.Árés a 
AfrodítéÁrés >
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 7061krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/322-ares    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/nazvoslovi/322-ares)
Nahrávám...