Semelé

Semelé, neobyčejně krásná dcera thébského krále Kadma a jeho božské manželky Harmonie, dcery boha Area a bohyně Afrodíty. Sestry Semeliny se jmenovaly Autonoé, Ínó a Agaué. Vládce bohů Zeus byl uchvácen krásou Semely a často se s ní stýkal v  podobě krásného jinocha. Diově manželce Héře však neuniklo záletnictví jejího chotě, a ve své nezkrotné žárlivosti se rozhodla, že Semelu zničí. Přijala podobu staré chůvy, která Semelu kojila, a zasela do duše zamilované dívky pochybnosti, zda její tolik milovaný jinoch je vskutku Zeus, nebo zda se za něho jen vydává. Semelé se dala zviklat a uposlechla lstivě našeptané rady, že má donutit svého milence, aby se jí zjevil v plné nádheře jako vládce bohů. Semelé zavázala Dia přísahou při Stygu, aby splnil její jediné přání. Marně se pak snažil Zeus odvrátit Semelu od tohoto požadavku, neboť věděl, že to znamená její záhubu, ale ani on sám nemohl zrušit nejposvátnější přísahu při Stygu a musil své milence vyhovět. Při příštím setkání stanul Zeus před Semelou jako vládce bohů s hromy a blesky. Nešťastnice v ničivém jasu shořela. Hermés zachránil život ještě nedonošeného syna Semelina a zašil do do boku Diova, z něhož se po třech měsících narodil bůh Dionýsos. Dionýsos si po velkých bojích vynutil uznání celého světa. Pak sestoupil do podsvětí a uplatil vládkyni říše Stínů Persefonu myrtou, aby mu dovolila vyvést matku z  Hádu. Pod jménem Thyóny ji uvedl na Olymp; Zeus jim daroval palác a Héře nezbylo než se smířit se svou bývalou sokyní.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4205krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/624-semele    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/nazvoslovi/624-semele)
Nahrávám...