Mínós

Mínós, syn nejvyššího boha Dia a Európy, dcery foinického krále Agénora a jeho ženy Télefassy; Mínóovi bratři se jmenovali Rhadamathys a Sarpédón. Mínós byl miláček Diův a s  Rhadamanthem se stali po smrti soudci v podsvětí. Když Zeus opustil Európu, oženil se s ní krétský král Asterios, syn Taktamův. Manželství zůstalo bezdětné a Mínós se svými bratry se po smrti Asteriově ujali vlády. Mínós vypudil Sarpédona z Kréty a oženil se s Pásifaou, dcerou boha Slunce Hélia a nymfy Kréty. Ta mu porodila mnoho dětí; mezi nimi zejména Androgea, Ariadnu, Glauka a Faidru. Mínós jednou přislíbil vláci moře Poseidónovi, že mu obětuje vše, co přijde z moře. Svůj slib však nedodržel, když Poseidón nechal vyběhnout z moře překrásného býka. Mínós při oběti vyměnil nádherné zvíře za jiné. Poseidón za to seslal na Pásifau zvrácenou touhu po onom darovaném býku. Královna pak porodila nestvůru Mínótaura, půl člověka a půl býka. Mínós dal postavit umělcem Daidalem labyrinthos, v němž ve spleti chodeb žil tento netvor a požíral své oběti. Syn králův Androgeós byl zavražděn v Athénách, kde vyhrál v soutěži při hrách. Mínós si jako pokutu vyžádal, aby mu Athéňané každých devět let obětovali sedm dívek a sedm jinochů, které Mínótauros požíral ve své jeskyni. Zatím se vrátil do své otčiny hrdina Théseus, syn athénského krále Aigea, a rozhodl se, že zbaví město této potupné daně. I vypravil se s vylosovanými oběťmi na Krétu a pomocí Mínóovy dcery Ariadny, která mu dala klubko nití, aby v  labyrinthu nezabloudil, Mínótaura zabil. Radost z návratu do vlasti však byla zklalena smrtí krále Aigea.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4280krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/533-minos    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/nazvoslovi/533-minos)
Nahrávám...