Peliás

Peliás, vnuk Aiolův, syn vládce moře Poseidóna a krásné Týry, se zmocnil vlády v Iólku násilím; vyhnal Aisona, svého bratrance, rovněž vnuka Aiolova, syna krále Kréthea. Aisón zachránila svého syna Iásona před úklady Péliovými; Iásona vychoval moudrý Kentaur Cheirón. Peliás dostal věštbu, že jeho vládu a jeho samotného ohrozí muž, který přijde a bude mít jen jenu nohu obutou. Brzy nato se dostavil Iásón, aby odpatil uchvatiteli jeho křivdu a získal trůn opět svému otci. Po cestě ztratil jeden opánek a přišel na tržiště města jen s jednou obutou nohou. Peliás si vzpomněl na věštbu a ulekl se, když zjistil, že příchozím je Iásón, který ani nezapíral účel své cesty. Peliás, na kterého naléhali příslušníci rodu, zejména jeho bratří Ferés a Amytháón, nemohl přímo odmítnout požadavek Iásonův; zdánlivě souhlasil, avšak stanovil si podmínku, aby Iásón přinesl zlaté rouno od krále Aiéta, aby se tak uctila památka Frixova. Iásón proto svolal řecké hrdiny a stal se vůdcem výpravy Argonautů, získal zlaté rouno za pomocí kouzelnice Médeie a šťastně se vrátil do Iólku. Peliás však zahubil jeho rodiče v době, když byl Iásón na výpravě a král doufal, že se nevrátí a zahyne. Iásón přiměl Médeiu, aby přelstila svým kouzelným uměním krále Pelia a způsobila mu smrt. Médeia přesvědčila krále, že umí vrátit mladost a přemluvila jeho dcery, aby otce v noci zabily a rozsekaly na kusy, že ho pak oživí a omladí. Tři dcery Peliovy byly ochotny tak učinit, jen nejmladší Alkéstis se zdráhala. Médeia však Pelia mocí svých kouzel již neoživila. Tak se věštba naplnila.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3731krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/581-pelias    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/nazvoslovi/581-pelias)
Nahrávám...