Perseus

Perseus, syn Danay, dcery argejského krále Akrisia, a vševládného Dia. Akrisios uvrhl Danau do podzemního vězení, aby se nemohla splnil věštba, že zemře rukou svého vnuka. Zeus však ve své lásce sestoupil k dívce v podobě zlatého deště. Akrisos dal hodit Danau a jejího syna Persea v dřevěné truhle do moře; na ostrově Serifu, kam nešťastníci dopluli, zachránil oba Diktys, bratr serifského krále Polydekta. Když Perseus dospěl ve statného mladého muže, počal se ho Polydektés obávat. Předstíral, že se chce ucházet o Pelopovu dceru Hippodameiu; žádal své přátele, aby mu pomohli získat princeznu svými dary. Perseus vychloubavě přislíbil, že přispěje čímkoliv, třeba i hlavou samé Medúsy. Polydektés vzal Persea za slovo, dobře věděl, že nikdo nemůže tento úkol splnit. Perseovi pomohli bohové Pallas Athéna a Hermés. Perseus donutil stařeny Graie, aby mu prozradily cestu k  nymfám, od nichž získal zbraně, kterými mohl Gorgony přemoci. Hermés mu daroval diamantový srp, aby mohl setnout Medúsinu hlavu; Pallas Athéna ho poučila, že smí spatřit jen obraz příšery na štítě, který mu darovala, jinak by zkameněl jako všichni ostatní nešťastníci, kteří pohlédli na Medúsu přímo. Bohyně pomohla Perseovi při boji s Medúsou a kouzelná čapka, která ho činila neviditelným, ho zachránila před pronásledováním zbylých Gorgon. Na zpáteční cestě zachránil v Egyptě Andromedu, dceru krále Kéfea a královny Kassiopeie, před mořskou obludou. Andromeda se pak stala jeho ženou, když Perseus zahubil jejího dřívějšího snoubence Agénora, bratra krále Bela. Po návratu na Serifos osvobodil svou matku a Diktya, kteří museli hledat azyl v chrámě, aby unikli pronásledování Polydektovu. Polydektés se Perseovi vysmíval, nevěřil, že zvítězil. I se svými přáteli však zkameněl, když mu Perseus ukázal hlavu Medúsinu. Marně prchl král Akrisios do Larissy z hrůzy před Perseem, který se rozhodl, že ho se svou matkou navštíví. Perseus ho nechtěně zabil diskem při slavnostech konaných na počest zemřelého krále Teutamida. Potom si vyměnil argejské království za království tirynthské, kde vládl Megapenthés, syn Proitův. Hlavu Medúsinu obětoval bohyni Athéně, která si ji připevnila na svůj štít. Perseus založil Mykény a opevnil Mideu. S Andromedou měl mnoho dětí; z nich nejznámější byli Persés, Alkaios, Sthenelos, Élektryón a dcera Gorgofoné. Podle některých bájí potrestal Perseus i Títána Atlanta, když mu odepřel na zpáteční cestě pohostinství, a proměnil ho v pohoří Atlás.Perseus Souhvězdí Perseus
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 5925krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/585-perseus    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/nazvoslovi/585-perseus)
Nahrávám...