Vývoj hvězd > Proměnné hvězdy > Eruptivní proměnné hvězdy

Eruptivní proměnné hvězdy

Eruptivní proměnné hvězdy jsou proměnné hvězdy, které mají náhlé a znatelné změny v jasnosti, což je zapříčiněno jejich aktivitou v chomosféře nebo koróně hvězdy. Proměnnost v jasnosti hvězdy může být také doprovázena mohutnějšími hvězdnými větry nebo úniky hmoty.

Mezi eruptivní proměnné hvězdy patří hvězdy typu:

Eruptivní hvězdy nezaměňujte s kataklysmickými (explozivními) proměnnými hvězdami.

FU Orionis - fuori

Jedná se o mladé eruptivní proměnné hvězdy, které obklopují zbytky původní mlhoviny. Jedná se pravděpodobně o vývojovou fázy hvězd T Tauri. Zvyšují svoji jasnost na hodnotu okolo šesti magnitud a takto pak vydřží několik měsíců, kdy odvrhují hmotu do okolního prostoru. Pak jejich jasnost klesá o jednu až dvě magnitudy za několik let. Všechny známé fuori se nacházejí v reflexních mlhovinách. Základem fuor je hvězda typu cF5 - G3 Ia blízká vrcholku Hayashiho pásu. Fuori jsou bohaté na lithium.

fu Orionis
FU Orionis

Gamma Cassiopea

Rychle rotující eruptivní proměnné hvězdy se spektrem od BeIII do BeIV, které nabývá v nepravidelných intervalech ostré absorpční linie obklopené slabými, které jsou příslušné osvrhované hmotě v oblasti rovníku hvězdy. Odvrhovaný materiál se muže "usadit" do prstence (v případě Be hvězdy) nebo vytvořit obálku (v případě "shell" hvězdy) a zde slábnout až na 1.5 mag. Příkladem jsou Gamma Cassiopeiae nebo Pleione v Plejádách.

Gamma Cassiopeiae
Gamma Cassiopeiae

R Coronae Borealis

Jasné eruptivní proměnné veleobří hvězdy bohaté na uhlík a chudé na vodík. Jsou spektrálního typu F a G, díky tomu výbuchem svou janost nezvětšují ale naopak zmenšují. Každé minimum je určováno ulíkovou bohatostí materiálu, který je uvolňován z hvězdy v průběhu cyklu jednoho pulsu. Jak se mrak vzdaluje, chladne a eventuelně kondensuje v ulíkové částečky, které pak absorbují většinu světla přicházející z fotosféry hvězdy. Pouze pokud je prach odvanut tlakem záření do větší vzdálenosti od hvězdy, jasnost navrací na puvodní hodnotu.

RS Canum Venaticorum

Typ eruptivních proměnných hvězd které jsou tesnými dvojhvězdami a mají mírnou proměnnost jasnosti do 0.2 mag. s periodou blízkou době oběhu. Tyto krátkodobé změny jsou ještě násobeny longer-term cykly aktivity chromosféry hvězdy, podobně jako u Slunce, a činí 1 až 4 roky

RS Canum Venaticorum

S Doradus

Hmotní, modří veleobři pozorovaní jako proměnné hvězdy. Jsou znímé také jako proměnné hvězdy Hubble-Sandageo nebo jako luminous blue variable. S Doradus jsou nejjasnějšími hvězdami v Galaxii a jsou snadno rozpoznatelné v blízkých galaxiích například v galaxii Andromeda nebo v galaxii Triangulum. Své označení získaly podle svého prototypu SDoradus ve Velkém Magellanově mračnu.

T Tauri

TTauri TTauri

Jde o nepravidelné proměnné hvězdy. T Tauri jsou malé až střední velikosti menší než 3 hmotnosti Slunce a jsou staré několik milonů let. V tomto stádiu vývoje hvězdy , které je někde mezi protohvězdou a hvězdou podobnou Slunci, se nová kolabující hvězda stává opticky viditelnou, ale je stále obklopena prachem a plynem z doby jejího utváření. Často mají okolo sebe akreční disk, jako zbytek po jejich utváření. Jejich spektum vykazuje výrazné zastoupení neutrálního a ionizovaného železa a ionizované síry. Nepravidelná proměnnost je způsobena jednak erupcemi v chomosféře a jednak přechodem oblaků prachu , které před hvězdami procházejí.

TTauri
grafika T Tauri
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 9479krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/promenne/706-eruptivni-promenne-hvezdy    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/promenne/706-eruptivni-promenne-hvezdy)
Nahrávám...