Vývoj hvězd > Proměnné hvězdy > Neradiální pulzace

Neradiální pulzace

Pulzace je radiální, kdzž hvězda osciluje okolo rovnovážné polohy a mění svůj poloměr "rovnoměrně" ve všech směrech. Radiální pulzace je pouze speciálním případem neradiální pulzace. Neradiální pulzace znamená, že některé části hvězdného povrchu se vnořují a jiné vynořují ve stejnénou dobu.

Vzor pulzace pro oscilaci l=3. Žluté oblasti se vynořují a modré se zanořují, vzhledem ke stabilnímu povrchu hvězdy povrchu

Oscilace může být popsána třemi parametry: radiální stav n, stupeň l a měrné číslo m. Stupeň l je eqvivalent k uzlovým liniím hvězdného povrchu. Těchto uzlových linií je m a leží v poledníkovém seskupení. (je zde 2l+1 možných hodnot m pro jednu hodnotu l). Mody s M<>0 reprezentují vlny pohybující se okolo hvězdy. Mohou být dopředné (m>0) nebo zpětné (m<0) v závislosti na směru pohybu okolo hvězdy.

neradiální pulsace 3D

V neradiální pulsacinerotující hvězdy bez magnetického pole pro jednu hodnotu l mají frekvence všech modu m stejnou hodnotu, Toto je nazýváno degenerace 2l+1 ohybů. Degenerace může být měněna rotací hvězdy nebo magnetickým polem hvězdy. Rozdělení rotačních frekvencí nám umožňuje spočítat periodu rotace hvězdy.

Frekvence sm = s0+(CL-1)mW+(DLm²W²)/s0, kde W je rotační frekvence, CLa DL jsou závislosti na coriolisově síle odstředívé síle. Oba faktory závisí na vnitřní struktuře hvězdy a toho také získáváme další astroseismologické informace.

Pulzační mody jsou také rozlišované podle n - početu uzlů v radiální složce z centra k povchu hvězdy. Při 0 hvězda osciluje v základním modu. Při n=1 nastává první vyšší harmonická, při n=2 druhá vyšší harmonická atd.

neradiální pulzace s n=2
Radiální puzace s n=2

[http://www.univie.ac.at/tops/]

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 5794krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/promenne/708-neradialni-pulzace    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/promenne/708-neradialni-pulzace)
Nahrávám...