BY Draconis

Druh malé rotující proměnné hvězdy spektrálního typu G, K nebo M vykazující kvaziperiodické světelné změny dosahující 0.5 mag. s periodou od několika hodin po 120 dní. Proměnnost je způsobena povrchovými rysy hvězdy jako jsou "sluneční skvrny" vcházející nebo vycházející do zorného úhlu tím, jak se hvězda otáčí okolo své osy. U některých z těchto hvězd se objevují "vzplanutí" podobné jako u hvězd UV Ceti, tyto pak zařazujeme do obou typů proměnných hvězd (UV Ceti i BY Draconis). BY Draconis samotná je těsná dvojhvěza skládající se z K6V trpaslíka a M0V trpaslíka o oběžné periodě 5.9 dní a vzájemné vzdálenosti 0.05 AU. Trpaslík M se projevuje vzplanutími, které pravidelně vzvětšují celkovou světelnost o hodnotu 2 až 4. Je zde také patrná menší proměnnost, která je způsobena vzájemným oběhem hvězd a aktivitou chromosféry hvězd.

BY Draconis - jasnost
BY Draconis - změny jasnosti
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 5500krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/promenne/714-by-draconis    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/promenne/714-by-draconis)
Nahrávám...