Animace

Pro správné zobrazení těchto animací je nutné použít prohlížeč s podporou Java Plug-in.

Záření černého tělesa

Obrazek Planckův zákon záření říká, že těleso z vyšší teplotou září více ve všech vlnových délkách než těleso za teploty nižší. Na tomto appletu si lze nasimulovat intenzitu záření černého tělesa v různých vlnových délkách na teplotě.

Keplerovy zákony

Obrazek Keplerovy zákony jsou celkem tři a týkají se pohybu planet kolem Slunce, obecně však jakéhokoli tělesa, které se pohybuje kolem tělesa, jež na ně působí dostředivou silou. V tomto appletu se zaměříme zejména na 2. Keplerův zákon.

Paralaxa

Obrazek Paralaxa je úhel, který svírají přímky vedené ze dvou různých míst v  prostoru k pozorovanému bodu. Jako paralaxa se také označuje zdánlivý rozdíl polohy bodu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých míst. Čím dále je pozorovaný předmět od pozorovacích míst, tím je paralaxa menší.
Stránka byla naposledy editována 27. ledna 2013 v 19:46.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 19067krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/charakteristika/11-animace    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/charakteristika/11-animace)
Nahrávám...