Vzdálenost

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin. Udává vzdálenosti mezi dvěma body v prostoru.
Základní jednotkou je metr, zkratka m.
V astronomii se používají jednotky vedlejší nebo speciální – astronomická jednotka (AU), světelný rok (ly) a parsek (pc).

 • astronomická jednotka, značka AU
  průměrná vzdálenost Země od Slunce,
  1 AU = 149 597 870 691 ± 30 m.

 • světelný rok, značka ly
  označuje vzdálenost, kterou urazí elektromagnetické vlnění ve vakuu za jeden juliánský rok,
  1 ly = 9 460 730 472 580 800 m ≈ 9,46. 1012 km.

 • parsek (paralaktická sekunda), značka pc
  vzdálenost, ze které by poloměr oběžné dráhy Země byl kolmo k zornému paprsku vidět pod úhlem 1",
  1 pc = 30,9. 1012 km = 3,27 ly

Parsek

Pro měření vzdálenosti hvězd můžeme použít několik metod:

 • úhloměrná
  měření paralaxy (denní, roční) – Java applet
    Vzorec (1)
  Paralaxa
  Trigonometrická metoda pro určování vzdálenosti hvězd
  Zdroj: astrokurz.wz.cz

 • fotometrická
  přes modul vzdálenosti – rozdíl relativní a absolutní hvězdné velikosti m-M
    Vzorec (2)


 • spektroskopická
  na rozdíl od předchozích metod se nepoužívá pro měření vzdáleností jednotlivých hvězd, ale pro určování vzdáleností galaxií
    Vzorec (3)

Seznam nejbližších hvězd

Hvězda π ["] r [pc]
α Centauri C (Proxima) 0,7723 1,295
β Centauri 0,7421 1,348
α Centauri 0,7421 1,348
Barnardova hvězda 0,5490 1,821
HIP 54035 0,3924 2,548
Sírius 0,3792 2,637
HIP 92403 0,3365 2,972
ε Eridani 0,3108 3,218
HIP 114046 0,3039 3,291
HIP 57548 0,2996 3,338
61 Cygni A 0,2871 3,483
Procyon 0,2859 3,498
Stránka byla naposledy editována 27. ledna 2013 v 19:44.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 29966krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/charakteristika/3-vzdalenost    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/charakteristika/3-vzdalenost)
Nahrávám...