Rádiové pulsary

Rádiové pulsary jsou rotující neutronové hvězdy objevené Jocelyn Bell Burnellovou pod vedením Anthony Hewishe v roce 1967. Elektromagnetické paprsky jsou vyzařovány ve směru magnetických os, jež jsou nejčastěji odchýleny od os rotačních o 10°. Prochází-li magnetická osa rovinou ekliptiky, vidíme „blikání“, tedy stejný efekt, který vytváří v zemských podmínkách například maják. Pulsary jsou označovány ve formě PSR [číslo] ± [číslo], kde PSR je zkratka z anglického výrazu „Pulsating Source of Radio“ = „pulsující zdroj rádiového vlnění“. Čísla pak udávají polohu pulsaru na obloze v rovníkových souřadnicích II. druhu. Nutno dodat, že i přes název „pulsar“ se nejedná o vesmírný objekt vykazující vlastní pulsaci.

02_oznaceni.gif
02_bell2.jpg
Jocelyn Bell Burnell (1943–)
(zdroj obrázku: www.aapt.org)

V současnosti je nám známo více než 1 000 pulsarů (odhaduje se, že toto číslo je pouhé 1 % z celkového počtu), z nichž drtivá většina leží uvnitř naší Galaxie. Výjimkami jsou například pulsary PSR 0540-69 (Velké Magellanovo mračno) a PSR 0042-73 (Malé Magellanovo mračno). Je samozřejmé, že se pulsary vyskytují i v jiných galaxiích obsahujících hmotné hvězdy (M>MS), avšak takové pulsary jsou ve vzdálenostech, z nichž je jejich „vysílání“ našimi přístroji nezachytitelné. Vše navíc komplikuje fakt, že k tomu, aby mohl být pulsar zaznamenán, musí jeho „paprsek“ procházet rovinou ekliptiky Země.

02_hewishradio.jpg
Radioteleskop, s nímž Burnellová objevila první radiový pulsar
(zdroj obrázku: einstein.phys.uwm.edu)
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 8699krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/neutron/688-radiove-pulsary    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/neutron/688-radiove-pulsary)
Nahrávám...