PPdot diagram

Analogií HR diagramu je v případě pulsarů PPdot diagram. PPdot diagram nese jméno podle dvou významných veličin – periody pulsu a časového úbytku periody za jednu sekundu – a vyjadřuje jejich vzájemnou závislost.

Takovéto znázorňování populace pulsarů je velmi výhodné, neboť se z něho dájí vyčíst informace jako například věk pulsaru či velikost magnetického pole.

Pulsary se po svém zrodu ze supernovy nacházejí v levém horním rohu PPdot diagramu a během svého vývoje se většina pomalu přesouvá směrem doprava a dolů. Mladé pulsary (mladší 105 let) jsou navíc obklopeny viditelnými zbytky po výbuchu. Starší populace pulsarů těmito zbytky obklopená není. Buďto časem vybledly nebo byl pulsar při svém zrodu vystřelen dostatečnou rychlostí, aby se odvržené obálce vzdálil. Podle rozložení pulsarů v PPdot diagramu se soudí na to, že v průběhu ~1010 let se magnetické pole výrazně zeslabí a pulsar přestane vysílat a skončí tak na „hřbitově“.

Téměř všechny pulsary s krátkou dobou periody (na diagramu se nacházejí pod hodnotou) jsou součástí binárního systému (viz kapitola „Binární a milisekundové pulsary“).

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 6236krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/neutron/693-ppdot-diagram    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/neutron/693-ppdot-diagram)
Nahrávám...