SGR a AXP záblesky

Průběhy záblesků SGR a AXP nasvědčují tomu, že oba druhy mají stejného původce – tzv. magnetar. Z počátku nebyla podstata rozdílu mezi SGR a AXP známa, avšak s postupným získáváním nových dat se vše začalo vysvětlovat. APX se totiž vždy podařilo identifikovat v souvislosti s mladou mlhovinou, kdežto SGR zdroje se v mlhovině s pravděpodobně vůbec nenacházejí. Vědci se proto domnívají, že AXP jsou mladé neutronové hvězdy s věkem do 10 000 let a malou rychlostí. Naproti tomu, SGR jsou neutronové hvězdy starší 50 000 let. Logickým závěrem je, že AXP se časem vyvinou do podoby SGR. Detaily však stále zůstávají nepochopeny, neboť získávání vhodných dat je velice komplikované.

04_sgrpos.png
Přibližné pozice dosud známých SGR a AXP. Žlutou barvou je označen zdroj SGR 1801-23, jehož pozice není zatím přesně známá. (Foto: Axel Mellinger)
(zdroj obrázku: www.astrosurf.com)

Přehled známých anomálních rentgenových pulsarů

Označení AXP  Rok objevu  Perioda v sekunách  Vzdálenost od Země v kiloparsecích
XTE J1810-197  2003  5,54  ~5
1E 1048–59  1985  6,45  2,7
AXJ 1844–0258x  1998  6,97  <20
1E 2259+586  1981  6,98  3,0
CXOU J010043,1-721134  2002  5,44  ~57
4U 0142+61  1993  8,96  >2,5
CXO J164710,2-455216 x  2005  10,67  ~5
1RXS 1708–40  1997  11,0  ~8
1E 1841–045  1997  11,8  ~6,7
x kandidát (zatím nepotvrzený)

Známé SGR

V roce 1986 na konferenci ve Francii astronomové oznámili, že známé objekty podobné tomu z N49 existují ještě dva. Tato vesmírná tělesa byla pojmenována jako „Soft Gamma Repeater (SGR)“, a tím uznána za samostatnou skupinu vesmírných objektů. Pojem SGR zahrnuje jejich vlastnost opakovaně vyzařovat velmi silné výboje měkkého gama záření. SGR z N49 dostal označení SGR 0526-66. Zbylé dva objekty (objeveny též v roce 1979) pak SGR 1086-20 a SGR 1900+14 se nacházejí v naší Galaxii.

SGR 2526-66
Jak již bylo zmíněno, poprvé byl zaznamenán 5. března 1979. Zdroj zůstal aktivní až do konce května téhož roku. Předběžná pozice byla předpovězena do Velkého Magellanova mračna, což se roku 1991 s velkou přesností potvrdilo.

SGR 1806-20
Byl poprvé pozorován v roce 1979 a neaktivnější byl v období kolem roku 1985, kdy bylo známo přibližně 100 záblesků. Od počátku let devadesátých je jeho aktivita spíše sporadická. SGR 1806-20 se nachází na obloze poblíž galaktického středu v souhvězdí Střelce. V roce 1993 skupina vedená Toshioem Murakhamiem lokalizovala SGR 1806-20 pomocí rentgenového teleskopu ASCA. Ukázalo se, že tento objekt jev rentgenovém oboru velmi jasný i v době, kdy nevysílá žádné záblesky gama. 27. prosince 2007 se tento zdroj opět stal aktivním. Následující animace zachycuje počítačovou simulaci toho, jak záblesk vypadal ze Země. Tato animace pak ukazuje původce záblesků z SGR 1806-20 - magnetar. (zdroj animací: swift.sonoma.edu).

SGR 1900+14
Byl poprvé pozorován v roce 1979, kdy byly zachyceny v polovině března 3 záblesky. Poté se na téměř dvě desetiletí odmlčel. V roce 1998 se však velmi intenzivně rozzářil (záblesky byly podobně intenzivní jako ty z 5. března 1979). SGR 1900+14 byl přesněji lokalizován roku 1998 v souhvězdí Orla.

V 90.letech pak byly objeveny další dva zdroje SGR.

SGR 1801-23
Zdroj byl objeven v roce 1997, kdy vyzářil 2 záblesky. Jeho pozice nebyla ještě odhalena, a tak nevíme, zda se jedná o  neutronovou hvězdu či pozůstatek výbuchu supernovy.

SGR 1627-41
Byl objeven astronomy NASA 6. června 1998. V období června a července vyzářil asi 100 záblesků, které byly zachyceny čtyřmi různými kosmickými sondami. Pozice tohoto bursteru byla shodná s pozůstatkem supernovy v galaktické rovině.

Anomální rentgenové pulsary (AXP)

Kromě záhadných SGR záblesků znali astronomové ještě jiný, neméně záhadný, druh záblesků, který se lišil od SGR svojí charakteristikou. Prvním zdrojem takového záření byl anomální rentgenový pulsar (AXP) s katalogovým číslem 1E 2259+586 a periodou ~7 s. Objeven byl roku 1980 v planetární mlhovině CTB 109. Jeho spektrum bylo měkčí než u typického binárního pulsaru s  akrečním diskem a neobsahovalo optickou část. Odhadovaná vzdálenost činila 4,1 až 5,6 kiloparseků.

04_ctb109.gif
Snímek CTB 109 a AXP 1E 2259+586 pořízený teleskopem Einstein
(zdroj obrázku: hea-www.harvard.edu)

Anomální rentgenové pulsary jsou speciální skupinou velmi mladých (stále obklopeny pozůstatkem supernovy – mlhovinou) a izolovaných pulsarů (neutronových hvězd). V současné době máme 5 potvrzených AXP a 3 kandidáty. Všechny vykazují přibližně stejné periody, rychlé zpomalování rotace, rentgenové spektrum a enormně silné magnetické pole. Je jisté, že energii nemohou získávat běžným způsobem z akrečního disku či rotace, jak je tomu u ostatních pulsarů. Zarážející je též podobnost mezi AXP a SGR v následujících charakteristikách:

  1. podobná doba periody
  2. podobné spektrum
  3. podobná míra zpomalování

Nejmarkantnější rozdíl mezi AXP a SGR je pak ve vyzařovaném spektru:

  1. SGR jsou záblesky měkkého gama záření, AXP jsou záblesky rentgenového záření
  2. SGR jsou relativně pravidelné záblesky, kdežto AXP jsou nepravidelné
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 7421krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/neutron/700-sgr-a-axp-zablesky    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/neutron/700-sgr-a-axp-zablesky)
Nahrávám...