Poloměr pulsarů

  08_rovnice_11.gif (8.11)

Při určování limitního poloměru vyjdeme z předchozích výpočtů, konkrétně ze vztahu (8.9), který zkombinujeme s (8.11). Pro jednoduchost opět uvažujeme ideální pulsar. Empirickým pozorováním bylo zjištěno, že průměrná hmotnost neutronových hvězd se pohybuje kolem Chandrasekharovy meze, tedy kolem 1,4 MS.

  08_rovnice_12.gif (8.12)
  08_rovnice_13.gif (8.13)

Poloměr pulsarů – příklad

K číselnému určení nám opět poslouží již zmiňovaný pulsar PSR J1748-2446ad.

  08_rovnice_14.gif (8.14)
  08_rovnice_15.gif (8.15)

Z (8.15) vidíme, že neutronové hvězdy (pulsary) mají ve srovnání s bílými trpaslíky 100krát menší poloměr. Ve skutečnosti je jejich poloměr ještě o něco menší – v průměru deset kilometrů. Rozdíl mezi (8.15) a reálným pulsarem je dán zejména tím, že k přesnějšímu výpočtu bychom měli započítat i důsledky vyplývající ze stavové rovnice neutronové hmoty.

02_neutrpraha.png
Pulsar ve srovnání s Prahou (v měřítku)
(zdroj obrázku: www.mapy.cz)
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 5919krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/neutron/691-polomer-pulsaru    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/neutron/691-polomer-pulsaru)
Nahrávám...